Дали и как е полезно програмирането за деца?

Дали в днешния технологичен свят е полезно децата да учат програмиране и не се…