Обучения

Обученията, които сме разработили са насочени към учители от цялата страна и са базирани на тествани от нас подходи и методология. Основната цел на нашите обучения е да помогне на учителите да прилагат правилно нови технологии и подходи в образователния процес с децата.

Start: 23 ОКТ
Първо, от серия обучение насочени към учители, с фокус върху създаване на STEM среда в класната стая и прилагане на иновативни подходи.