Хибридно учене

Проект “Хибридно учене” има за цел да дефинира основни предизвикателства пред учителите при преподаването в хибридна форма и да предложи решения и ресурси, които да подобрят процеса при дистанционно преподаване. Благодарим ви, че отделяте от времето си, за да споделите с нас вашия опит, мнение и гледна точка относно случилото се през последната нелека година в образователната ни система.

Над 130 учители взеха участие в нашата анкета свързана с основните предизвикателства при преподаването в хибридна форма на обучение. В доклада, който споделяме с вас, може да се запознаете с основните важни точки.

  • Тук може да изберете дата и да се включите в безплатните обучения, които създадохме на тема: Преподаване в хибридна форма на обучение и основни инструменти в процеса.
  • Тук може да намерите много полезни безплатни ресурси, свързани с инструментите за преподаване в хибридна форма на обучение.

Анкетата е част от проекта "Хибридно учене", който се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация ,,Америка за България''.

Основни цели

  • 1. Крайните резултати ще бъдат публично достъпни и споделени с вас под формата на визуален и текстови доклад.
  • 2. На база на наученото от анкетата и събраната информация, ще проведем безплатни обучения и семинари за споделяне на знания и опит за справяне
  • 3. Вече работим и по създаването на онлайн платформа във ваша услуга с образователни ресурси, информация и обучения.

Фондация "Америка за България"

Подкрепата по проект “Хибридно учене” е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на екипа на Технократи и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.