Преподаване в STEM среда

Първо, от серия обучение насочени към учители, с фокус върху създаване на STEM среда в класната стая и прилагане на иновативни подходи.
Начало

23

ОКТ

15:00 - 19:00 ч.

6 часа

Безплатно

Основната цел на това обучение е да подкрепим учителите

Първо, от серия обучение насочени към учители, с фокус върху създаване на STEM среда в класната стая и прилагане на иновативни подходи.

Основни теми и насоки, които ще бъдат засегнати в обучението са:
- Структуриране на учебното съдържание
- Оценяване и практическа дейност
- Имплементиране на образователен хардуер и софтуер
- Създаване на екипни проекти

Обучението ще има практическа част, която ще постави учителите в ролята на ученици в една STEM класна стая.

***********
Обучението включва още:
Допълнителни учебни материали за учителите
Допълнителни 8 часа подкрепа за учителите при прилагане на новите методи
Практически наръчник
***********

Местата са ограничени до 16!
Цена: Безплатно
Преподаване в STEM среда

Резервациите са затворени за това събитие.